Gecertificeerd Financieel Planners (CFP) moeten voldaan aan een PE verplichting. Er zijn een tweetal categoriën waar CFP gecertificeerden planners PE punten voor moeten behalen.

De ene categorie is Praktijktoepassing (PT), hiervoor moeten 6 punten behaald worden in 2024.

De andere categorie is Kennis & Actualiteit (K&A), hiervoor moeten CFP gecertificeerden per jaar 14 PE punten behalen, waarvan maximaal 6 punten per jaar met extern klassikaal onderwijs.

Praktijktoepassing PT

Tijdens de PE Praktijktoepassing (PT) staat ‘competentiegericht trainen’ centraal. Je traint daarbij onder begeleiding van zeer ervaren docenten gelijktijdig de inzet van vakinhoud, het aannemen van een professionele houding en het hanteren van effectieve adviesvaardigheden. Dit wordt onder andere vormgegeven door vakinhoudelijke presentaties (actualiteiten) te combineren met praktijkgerichte casuïstiek die hierop aansluit.

We werken in kleine groepen (maximaal 12 deelnemers) aan een uitdagend programma en in een positieve en ontspannen sfeer. De inhoud van de casuïstiek gaat onder andere over de actualiteiten rond pensioenen en box 3. We hanteren een diversiteit aan werkvormen zoals vakinhoudelijke presentaties, klantgesprekken, demonstraties, groepsopdrachten, intervisie enzovoorts. Ook behaal je 6 SEH PE punten voor 2024.

Deze opleiding is zowel via open inschrijving als incompany mogelijk en wordt klassikaal en online verzorgd.

Omdat de opleiding PT zeer praktisch is ingestoken kan je het getrainde direct inzetten in de praktijk!

Kennis & Actualiteit K&A

De bijeenkomsten voor Kennis en Actualiteit (K&A) voor de PE CFP in 2024 gaat over betaalbaarheid en haalbaarheid van financieringen. Diverse actualiteiten komen aan bod zodat je als financieel planner op hoog niveau en vanuit de praktijk wordt bijgepraat.

De opleiding Betaalbaarheid en Haalbaarheid
Na de nodige turbulente jaren van onder andere de voortgaande ontwikkelingen op de vastgoedmarkt, de onzekerheid over de toekomst van box 3, de impact van de coronamaatregelen op ondernemers en de hoge inflatie en de energiecrisis zien we een stevige impact op de samenleving.  Op deze dag gaan we onder andere in op de impact van inflatie op financieringen, het effect van de vastgoedmaatregelen en rendement op vastgoedbeleggingen, het netto besteedbaar inkomen en het consumptief besteedbaar inkomen, hoe je klanten kan begeleiden om inzicht in hun financiële huishouding te geven, de Wet belastingplan 2024 en het Belastingplan 2025 (vanaf de derde dinsdag in september) en we bespreken de ontwikkelingen van de economie. Wat zijn de aandachtspunten, mogelijkheden en risico’s van al deze actuele onderwerpen?

Deze bijeenkomst geeft recht op 6 PE K&A punten voor de CFP. Hiermee behaal je 6 PE punten van de 14 verplichte PE punten voor K&A in 2023. De opleiding geeft ook recht op 6 SEH A punten.

Deze opleiding is zowel via open inschrijving als incompany worden gevolgd en wordt (naar keuze) klassikaal en online verzorgd.

Mogelijk in 2024!
We bieden de mogelijkheid om in kleine groepen de casuïstiek van jouw eigen klanten op inhoud te bespreken. Totaal maatwerk gericht op de behoefte van de financiële planner zelf! Afhankelijk van de duur van de bijeenkomst geeft dit recht op 1 tot maximaal 6 PE CFP K&A punten. Heb je interesse, neem dan contact met ons op.

Praktische informatie Opleiding
Prijs opleiding PE CFP/FFP PraktijktoepassingKosten € 399 vrij van btw
(inclusief
afdracht aan FFP: € 60 incl btw)
Aantal deelnemersMinimaal 8, maximaal 12
Lestijden09:30 tot 16:45
Duur van de opleiding2 dagdelen van 3 effectieve uren
Studieduur inclusief lesuren8 uren
PE puntenFFP: 6 PT
SEH: 6 A
RB: in aanvraag
.
Prijs opleiding PE FFP Kennis & Actualiteit€ 349 vrij van btw
Aantal deelnemersMinimaal 12, maximaal 20
Lestijden09:30 tot 16:30
Duur van de opleiding 2 dagdelen van 3 effectieve uren

Studieduur inclusief lesuren7 uren
PE punten FFP: 6 K&A
SEH: 6 A punten
RB: in aanvraag

Inschrijven
Hieronder kun je je inschrijven via de website, inschrijven kan ook met dit inschrijfformulier.

Voor meer informatie, bekijk ook ons overzicht van frequently asked questions FAQ!

Inschrijven PE CFP 2024

0 + 7 = ?