Het PE programma voor 2024 bestaat uit 12 uur te volgen PE. Dit mag verdeeld worden over 2 categorieën:

Categorie A: kennis, vakinhoud en klantbeheer, minimaal 6 punten

De overige 6 punten mogen ingevuld worden met categorie A en/of B

Categorie B: Overig

Voor beide categorieën geldt dat de punten alleen verstrekt worden voor zover de opleidingsprogramma’s (vooraf) zijn geaccrediteerd door de SEH. Hieronder tref je ons aanbod voor beide categorieën aan.

Praktijktoepassing CFP

Categorie A

De opleiding Pensioenwijzigingen 2024
(6 SEH A punten voor 2024)

De Wet toekomst pensioenen is sinds 1 juli 2023 van kracht. Dit brengt de komende jaren de nodige wijzigingen met zich mee. Gedurende de transitie periode zullen de pensioenuitvoerders uiterlijk op 1 januari 2028 zijn overgegaan naar het nieuwe contract. Dit brengt de nodige onzekerheid met zich mee voor (aanstaande) gepensioneerden en hun oudedagsvoorzieningen. Zowel in de eerste, de tweede én de derde peiler zijn er de nodige wijzigingen. Deze bieden zowel mogelijkheden als onzekerheden. Hoe ga je om met klanten die zich zorgen maken over deze onzekerheden? En hoe leg je de wijzigingen uit aan de klant op een begrijpelijke manier? Dit en alle relevante wijzigingen van de oudedagsvoorzieningen komen op deze dag aan bod.

Prijs opleiding PE SEH
Pensioenwijzigingen 2024
Betaalbaarheid vs haalbaarheid
€ 349 vrij van btw
Aantal deelnemersMinimaal 8, maximaal 20
Lestijden09:30 tot 16:30
Duur van de opleiding2 dagdelen, 6 effectieve uren
Studieduur inclusief lesuren7 uren

De opleiding Betaalbaarheid en Haalbaarheid
(6 SEH A punten voor 2024)

Het jaar 2023 is, net als de voorgaande jaren, een turbulent jaar geweest. Na de impact van de coronamaatregelen, de lockdowns en de ontwikkelingen op woningmarkt heeft de hoge inflatie en de energiecrisis van de afgelopen jaren een stevige impact op de samenleving.  Op deze dag gaan we onder andere in op de impact van inflatie op financieringen, het netto besteedbaar inkomen (vs het consumptief besteedbaar inkomen) en op welke wijze je klanten kan begeleiden om inzicht in hun financiële huishouding te geven, de Wet belastingplan 2024 en het Belastingplan 2025 (vanaf de derde dinsdag in september) en we bespreken de ontwikkelingen van de economie en de woningmarkt. Wat zijn de aandachtspunten, mogelijkheden en risico’s van al deze onderwerpen?

Categorie A + B

De opleiding Private Life Planning
(6 SEH A punten en 6 SEH B punten)

Bij Private Life Planning (PLP) is er sprake van ‘excellente advisering’ waarbij je als financiële professional EQ-vaardigheden inzet naast vakinhoudelijke kennis. PLP is een op de Nederlandse markt aangepaste variant van financial life planning en integreert de volgende vaardigheden: communicatie, (diverse stromingen in) financial life planning, coaching, counselling, onderhandelen en mediation.

Lees verder

Categorie B

Vermogensstructurering en Actualiteiten 2024
(6 SEH B punten)

Tijdens deze dag bespreken we onder andere de schenking voor de eigen woning, Wet belastingplan 2024 (en vanaf het najaar belastingplan 2025), de actuele stand van zaken voor pensioenen (verdere uitwerking Wet toekomst pensioenen, wet pensioen bij scheiding), woningfinanciering en de voor-en nadelen van box 1 of box 3 financieringen voor de eigen woning (en de mogelijkheden), de wijzigingen in box 3, de ‘spaar-bv’ in box 2 als alternatief voor sparen in box 3,  de verdere evaluaties voor de toekomst van de eigen woning in de inkomstenbelasting. De inhoud wordt continu geactualiseerd waardoor de laatste stand van zaken aan bod komt.

Prijs Actualiteiten 2024€ 339 vrij van btw
Aantal deelnemersminimaal 8 maximaal 20
Lestijden09.30-16.15
Duur van de opleiding6 uur
Studieduur inclusief lesuren7 uren
PE punten6 B punten

De opleiding Non-Verbale Communicatie
(12 SEH B punten)

Tijdens deze opleiding leer je lichaamstaal en andere non-verbale taal van de klant (micro-expressies, non-verbale lek) systematisch waar te nemen, te interpreteren en hier effectief op in te spelen. Dit doen we onder andere aan de hand van tientallen foto’s en filmfragmenten van bekende personen (politici en sporters) in herkenbare situaties. Je leert zien wat het ongetrainde oog niet ziet waardoor je een grote voorsprong in de communicatie realiseert. Ook worden er tools aangedragen om je eigen performance (nog) efficiënter en krachtiger vorm te geven. Tijdens de opleiding werken we vanuit een zeer uitgebreide reader. Deze kan ook na de opleiding gebruikt worden ter ondersteuning bij je dagelijkse werkzaamheden.

Lees verder

Je bent SEH en ook CFP gecertificeerd

Door te voldoen aan de PE voorwaarden van de CFP/FFP (dat houdt in dat je in 2024 minimaal 14 punten K&A moet behalen) krijg je van de SEH 6 PE B punten. Dit is afgesproken tussen de SEH en de FFP. Om hiervoor in aanmerking te komen zul je (als je voldaan hebt aan de 14 K&A punten) zelf de SEH moeten verzoeken jou deze B punten toe te kennen.  De SEH neemt dan contact op met de FFP om te controleren dat je inderdaad hiervoor in aanmerking komt.

Als je in 2024 ons PE CFP PT programma volgt ontvang je 6 SEH A punten. Als je de opleiding Private Life Planning volgt ontvang je daarvoor zowel 6 SEH A punten als 6 SEH B punten.