Het Register Private Life Planner RPLP®:

In het RPLP register zijn opgenomen de natuurlijke personen die de opleiding Private Life planning (PLP) met goed gevolg hebben afgerond. Dit houdt in dat zij tijdens de opleiding hebben voldaan aan de gestelde eisen, het examen met succes hebben afgerond en het reglement RPLP® en de gedragscode RPLP® hebben ondertekend. Zij zijn exclusief gerechtigd om de titel Register Private Life Planner RPLP® te voeren.

Deze beschermde titel (een kwaliteitslabel in ‘excellente advisering’) geeft aan dat de RPLP-er in ieder geval het volgende beheerst:
Attitude: een empathische en respectvolle benadering van het adviesproces waarbij het klantbelang centraal staat
Vaardigheden: het kunnen bekleden van de volgende rollen binnen de financiële begeleiding van de klant zoals financieel adviseur/planner, financieel life planner, financiële coach, counseller, onderhandelaar en mediator

De gedragscode

Alle RPLP-ers hebben de gedragscode RPLP® ondertekend. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

Het centraal stellen van het klantbelang
Integriteit
Professionaliteit

De opleiding

Uitgebreide informatie over de opleiding Private Life Planning is hier te vinden.