Business Life Planner

Een oplossing voor de accountant/belastingadviseur in plaats van een uitgebreid overzicht van de vele bedreigingen voor de accountancy/belastingadvies branche!

In veel artikelen die in de media verschijnen over de accountancy/belastingadviespraktijk wordt gesteld dat deze branche ingrijpend moet veranderen om te komen tot toekomstvaste businessmodellen. Vrijwel altijd wordt hierbij uitgebreid verslag gedaan van de bedreigingen die op de branche afkomen en dat het nu echt tijd wordt om veranderen door stappen te zetten. Wat vervolgens ontbreekt zijn concrete oplossingen waarmee je direct aan de slag kan. Om deze reden gaat dit blog dan ook niet over de noodzaak tot verandering maar wordt een mogelijke oplossing beschreven voor de accountant.

De accountant als Business Life Planner

Als accountant zit je heel dicht op de ondernemer. Je hebt zijn vertrouwen al gewonnen anders had hij je nooit zijn financiële cijfers gegeven. De vraag is nu hoe je naast de opdracht om bijvoorbeeld de jaarcijfers op te stellen, dit vertrouwen verder kan waarmaken als ‘trusted advisor’. Hierdoor ben je in staat om de relatie verder uit te bouwen en bijvoorbeeld advies/consultancydiensten aan te kunnen bieden.

In je huidige rol als accountant ben je waarschijnlijk de expert die vertelt hoe de zaken erbij staan en wat de klant moet doen. Moderne consultancyrollen gaan echter veel meer over ‘empowerment’ van de klant. Hierbij zeg je niet wat de klant moet doen (tenzij er sprake is van een vaktechnisch vraagstuk) maar kijk je samen naar wat mogelijk is (zonder op de stoel van de klant te gaan zitten). Je neemt daarbij de leiding over het gesprek, structureert dit en spiegelt de behoeften, wensen en gedachten van de klant.

Via inlevingsvermogen en scherpe vraagstellingen geef je de klant ruimte om na te denken.

Zo kan hij zelf zijn ideale oplossing vinden.

Dit lezend zal je waarschijnlijk een gevoel bekruipen van ‘dit staat wel erg ver af van mijn huidige functioneren als accountant en expert/adviseur’. Besef dan dat in de toekomst, door het verregaand robotiseren van advies, je toegevoegde waarde meer en meer zal komen vanuit je ‘mensvaardigheden’. Bedenk daarbij ook dat een klant nooit je advies zal kunnen toetsen op kwaliteit maar jou als adviseur wel kan ‘ervaren’ in termen van beter of minder goed op basis van je gedrag en sociale vaardigheden. Het credo daarbij is: ‘

je wordt niet herinnerd door het advies dat je geeft maar door de vragen die je stelt’.

En dat is bij veel ondernemers zeer welkom, ondernemen is immers een eenzaam beroep.

Overweeg daarom om je te bekwamen in Business Life Planning (BLP). Hierbij zet je zowel je vakinhoudelijke kennis in, en maak je gebruik van effectief beïnvloedend gedrag en professionele sociale vaardigheden. Als Business Life Planner houdt je je zowel bezig met Private Life Planning (zie hieronder) als met Business Consultancy. Dit omvat de gehele financiële situatie van de ondernemer, dus zowel de ondernemer als privé persoon, zijn familierol en het bedrijf in al zijn facetten.

Private Life Planning en financiële planning

Private Life Planning (PLP) is het (niet-cijfermatige) proces waarbij je samen met de klant op zoek gaat naar zijn dieper liggende drijfveren en waarden en deze giet in ‘levensdoelen’ op de kortere en langere termijn. Dit zijn de doelen waarvan het nastreven of bereiken ervan leidt tot een hogere ‘kwaliteit van leven’. Hierbij wordt uitgegaan van de ‘life centered vison’. Niet het simpelweg vergaren van geld of vermogen staat als levensdoel centraal maar wel wat je hiermee kan doen. Dus is het belangrijk om vast te stellen wat de wensen en dromen van de ondernemer zijn, waarvoor hij passie heeft, wat hij (met het bedrijf) echt wil bereiken, met wie hij dat wil realiseren en wat hij na wil laten. Ook is er voor de klant een noodzaak om een ‘volwassen relatie’ met ‘geld’ te ontwikkelen. Laat deze zich leiden door primaire (in ieder mens aanwezige) emoties als ‘hebzucht en angst’, onbewuste patronen in de omgang met geld vanuit de jeugd, of staat hij zelf aan het roer?

De uitkomst van het Private Life Planning proces is vervolgens het startpunt voor een financieel plan. Tijdens de uitvoering van het totale plan vinden er natuurlijk regelmatig controles plaats of de klant nog op koers ligt of dat deze het plan wil aanscherpen.

Business Consultancy

Zijn de uitgangspunten van de ondernemer (en zijn familie) eenmaal bepaald dan is de volgende stap om het bedrijf hierin ‘in te passen’. Je vervult hierbij niet alleen een adviesrol als Business Consultant, maar treedt ook op als coach en counseller voor het bedrijfsplan, de bedrijfsstrategie, leiderschapsthema’s, employee engagement, de vraagstukken over het familiebedrijf (familiestatuut, emotiemanagement), de beschrijving en stroomlijning van bedrijfsprocessen, enzovoort. Ook ben je in staat op te treden als (mede) onderhandelaar bij bijvoorbeeld financieringsvraagstukken (businesscases) jegens derden en kan je als mediator optreden in gevallen waarin dat wenselijk is (conflicten met de partner, tussen kinderen, tussen personeelsleden, enzovoort).

Een toekomstvast businessmodel

Het proces dat hier wordt omschreven leunt zwaar op kennis van consultancyprocessen, professioneel gedrag, communicatieve vaardigheden en creativiteit. Je treedt op als adviseur, coach, counseller, onderhandelaar en mediatior.

Dit zijn de competenties die niet te automatiseren zijn.

Ook in de toekomst in een sterk gerobotiseerde adviesomgeving ben je op deze wijze in staat om via je ‘persoonlijke waarde’ onmisbare waarde toe te voegen.

Concrete aanpak

Nu vraag je je wellicht af hoe je al deze zaken kunt gaan beheersen. ‘Alles’ beheersen is niet nodig, het is vooral zaak om een keuze te maken voor rollen die bij je passen, rollen die je beheerst, en rollen die je aanspreken en die je kunt gaan beheersen. Je hoeft niet alles zelf te doen, ook al ben je als ‘trusted advisor’ de spin in het web je kunt ook gebruik maken van de kwaliteiten van anderen, bijvoorbeeld van mensen in je team of uit je netwerk.

Vraag je je af waar je kunt beginnen en hoe je die ‘trusted advisor’ kunt worden dan is het goed om te weten dat we je middels (ruimschoots bewezen) opleidingen, training en coaching bij alle bovenstaande competenties kunnen ondersteunen. Besef dat de toekomst er aan komt. Krijg nu stap voor stap BLP onder de knie en beheers dit straks als het nodig is.