De toekomst van persoonlijke advisering in de financiële dienstverlening

De financiële dienstverlening is al jaren in beweging en zal dat nog vele jaren blijven. Voor vrijwel iedereen die werkzaam is in de branche is het speelveld ingrijpend veranderd en het einde van de veranderingen zijn nog lang niet in zicht. Wij hebben onze visie hierover verwoord in een white paper waarin we ingaan op de recente geschiedenis, het heden en de toekomst. De recente geschiedenis gaat over het waarom, het heden over het hoe en de toekomst over wat er resteert. Welke rol is er nog voor persoonlijke advisering en hoe wordt alles daaromheen vormgegeven? Wat betekent de verandering voor de adviseurs die in de branche werkzaam zijn en die voldoening en energie halen uit persoonlijke advisering.

‘Verandering is de enige constante’

Toekomst persoonlijke advisering