Opleiding Business Life Planning

De opleiding Business Life Planning (BLP) is een beroepsopleiding die gericht is op die professionals die zich (verder) willen richten op de ‘business to business adviesmarkt’. Er is sprake van integratie van de eigen expertise met nieuw te ontwikkelen kennis, gedrag en vaardigheden op het gebied van consultancy, communicatie, coaching, counselling, onderhandeling en mediation.

De Business Life Planner is de regisseur binnen een netwerk van vakinhoudelijke- en andersoortige specialisten en treedt voor zijn of haar klanten op als ‘trusted advisor’.

De opleiding BLP is bedoeld voor accountants, fiscalisten, bankiers zakelijke markt, bedrijfsoverdracht specialisten, belastingadviseurs, financieel planners, financial life planners en andere professionals die in de praktijk van de business to business advisering werkzaam zijn of hierin werkzaam willen worden.

Business life planning
  • Hierbij staat het ontwikkelen van vakinhoudelijke kennis over consultancy centraal. Onderwerpen zijn onder andere het analyseren van een bedrijf en de daarbij betrokken personen. Proces- en projectmanagement, strategie en de werking van het (familie)bedrijf (positie, intermenselijke verhoudingen, ontwikkeling en de niet-vakinhoudelijke kant van bedrijfsoverdracht). Ook komen er diverse management- en leiderschapstechnieken aan de orde.

  • In deze opleiding staan het ontwikkelen van professioneel gedrag en vaardigheden centraal op het gebied van relatiebeheer, financial life planning, coaching, counselling, onderhandelen en mediation.

Praktische informatie opleiding
Prijs opleidingBC : € 1.095 vrij van btw per deelnemer
PLP: € 2.395 vrij van btw per deelnemer
Aantal deelnemers
minimaal 7
maximaal 12
Lestijden09:30 tot 16:15 (dag 6 PLP tot 17:00)
Duur van de opleidingBC : 3 losse dagen (totaal 6 dagdelen)
PLP: 6 losse dagen (totaal 12 dagdelen)
Studieduur inclusief lesdagenBC 50 uren
PLP 100 uren