Opleiding Business Consultancy

De opleiding Business Consultancy (BC) is een 3-daagse vakinhoudelijke beroepsopleiding op het gebied van business development.

Deze opleiding is bedoeld voor accountants, fiscalisten, bankiers zakelijke markt, bedrijfsoverdracht specialisten, belastingadviseurs, financieel planners, financial life planners en andere professionals die in de praktijk van de business to business advisering werkzaam zijn of hierin werkzaam willen worden. Er is sprake van integratie van de eigen expertise met nieuw te ontwikkelen kennis op het gebied van consultancy.

Tijdens de drie lesdagen wordt er een volledig consultancy proces doorlopen aan de hand van een uitgebreide rodedraaad casus. Ook ontwikkel je een eigen business model gebaseerd op jouw mogelijkheden en wensen,  welke tijdens de lesdagen wordt besproken. Na het volgen van deze opleiding heb je een goed beeld van consultancy en de wijze waarop je dit in je eigen praktijk kan toepassen. De opleiding BC is geschikt voor zowel deelnemers die in loondienst zijn als zelfstandig gevestigden.

Business Consultancy
  • Dag 1: Consultancy

    Aan bod komen trends in consultancy, bedreigingen en kansen. We bespreken diverse consultancymodellen, managentmenttechnieken en modellen en het strategische planningsproces. Bij ieder onderdeel bespreken we praktische aandachtspunten, tips en adviesstrategieën.

  • Dag 2: Het familiebedrijf

    Aan bod komen onder andere de problematiek rond het ‘familiesysteem’, de ontwikkelingsstadia en groeiproblematiek en de niet-cijfermatige kant van bedrijfsoverdracht.

  • Dag 3: Effectiviteit en onderscheidende aanpak

    We bespreken problemen bij business development, bij verandertrajecten en oplossingen. We gaan in op eigentijdse invalshoeken en professionalisering van de eigen werkwijze.

Nadere informatie opleiding BC

Van deze opleiding is een uitgebreide brochure beschikbaar. Stuur ons een email om deze per omgaande te ontvangen.

Praktische informatie opleiding
Prijs opleiding€ 1.095 vrij van btw per deelnemer
Aantal deelnemers
minimaal 7, maximaal 12
Lestijden09:30 tot 16:15
Duur van de opleiding3 losse dagen (totaal 6 dagdelen)
Studieduur inclusief lesuren50 uren
PE puntenRB punten, 12 niet-fiscaal en 6 fiscaal