INCHRIJVING VOOR DE OPLEIDING

 

Is de prijs van de opleiding PLP inclusief alle studiematerialen en het verblijfsarrangement?

Ja, er zijn geen verborgen kosten.

 

Is de prijs van de opleiding PLP inclusief of exclusief BTW?

Offermans & van Gemert BV voldoet aan de eisen van het CRKBO om de opleiding PLP vrij van BTW aan te mogen aanbieden.

 

Wat zijn de toelatingseisen qua niveau voor de opleiding PLP?

In principe dien je minimaal te beschikken over HBO werk- en denkniveau. Of je dit niveau hebt schat je zelf in. Twijfel je, neem dan even contact met ons op.

 

Kan ik een optie voor deelname krijgen?

Ja dat kan, we spreken dan samen af tot wanneer de optie duurt.

 

DE INHOUD VAN DE OPLEIDING PLP

 

Waarin onderscheidt de opleiding PLP zich van andere communicatieopleidingen?

De opleiding PLP onderscheidt zich van andere communicatieopleidingen en trainingen door een verregaande gerichtheid op authenticiteit. We bieden je hiertoe een groot palet aan van modellen, theorieën, stromingen en interventiemogelijkheden. Je maakt telkens zelf de afweging wat het beste bij je past. Gaandeweg ontwikkel je op deze manier een eigen onderscheidende stijl. Daarnaast leer je om in diverse professionele rollen te stappen zoals die van coach, counseller, onderhandelaar en mediator.

 

Hanteren jullie voor financial life planning een vaste methodiek?

Nee, er is niet slechts één beste manier. Om die reden komen er diverse actuele financial life planning stromingen aan bod. Dogmatisch vasthouden aan een (beperkte) werkwijze zou geen recht doen aan jouw eigenheid en die van jouw cliënt. Bovendien bestaat dan het gevaar dat de cliënt het gevoel zou kunnen krijgen dat je gebruik maakt van ‘trucjes’.

 

Is de opleiding PLP alleen voor adviseurs bedoeld?

Nee, de opleiding PLP is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met interne- (collega’s, medewerkers) en externe cliënten. De methoden en technieken van PLP zijn bovendien in alle aspecten van je leven inzetbaar.

 

Ik heb het gevoel dat ik al conform life planning adviseer. Voegt de PLP opleiding dan nog wel iets toe voor mij?

Dat kan zeker zo zijn. Besef dat de kerncompetenties van een life planner qua niveau en inhoud liggen op het vlak van de professionele coach, counseller, onderhandelaar en mediator.

 

Komen er tijdens de opleiding PLP vakinhoudelijke aspecten aan de orde?

Wij zijn van mening dat de competentie van een professional aan de ene kant bestaat uit het beheersen van vakinhoudelijke kennis (IQ) en aan de andere kant uit het in kunnen zetten van effectief gedrag en (communicatieve/sociale) vaardigheden (EQ). IQ en EQ vullen elkaar aan. Tijdens de opleiding PLP komen echter alleen de EQ aspecten aan de orde.


Maakt coaching deel uit van de opleiding?

Naast dat je leert een klant te coachen maakt jouw eigen coaching een integraal deel uit van de opleiding.


Waarom bieden jullie de 6 dagen als 6 afzonderlijke lesdagen aan?

Tijdens de opleiding kom je in aanraking met veel nieuwe methoden en technieken. Om deze onder de knie te krijgen zul je veel moeten oefenen. Er is geen sprake van aanhoren of hoofdleren maar van inslijpen. De ruimte tussen de dagen biedt deze mogelijkheid.

HET EXAMEN, DE RPLP TITEL EN PERMANENTE EDUCATIE

Wat zijn de voorwaarden om de titel ‘Register Private Life Planner (RPLP)’ te mogen voeren?

Om deze (beschermde) titel te mogen voeren is het volgende vereist:

  • Actieve deelname aan de volledige opleiding. Van de 6 lesdagen mag je maximaal 1 lesdag missen (met uitzondering van de eerste dag).
  • Het met een voldoende resultaat afleggen van het examen Private Life Planning.
  • Het ondertekenen van de Titelovereenkomst en Gedragscode RPLP.

 

Hoe ziet het examen PLP er uit?

Om deel te mogen nemen aan het examen heb je tijdens de lesdagen al een actieve deelname, affiniteit met de lesstof en vooruitgang in je gedrag en vaardigheden laten zien. Dit is eigenlijk het eerste deel van het examen. Het (officiële) schriftelijke deel van het examen bestaat uit het schrijven van een plan van aanpak in een specifieke situatie.

 

Geld er een deelnameverplichting ten aanzien van het examen PLP?

Nee.

 

Wanneer wordt het examen gehouden?

Het examen wordt afgenomen aan het einde van dag 6. Deze laatste lesdag duurt daarom langer (tot ongeveer 17.30).

 

Wat is het slagingspercentage voor het examen?

Wij benaderen het examen als een intensieve afsluitende oefening waarbij je veel leert in plaats van slechts een ‘afrekenmechanisme’ om het niveau te meten. Het slagingspercentage ligt zeer hoog. Dit komt doordat wij tijdens de opleiding continu monitoren of je qua niveau op schema ligt. Wij trekken bijtijds aan de bel als we denken dat je nog niet klaar bent voor het examen. Op dag 5 ontvang je bovendien een volledig uitgewerkt proefexamen. Je weet daardoor precies waar je aan toe bent.

 

Wanneer krijg ik de uitslag van mijn examen?

Normaliter ontvang je de uitslag binnen 48 uur.

 

Wat zijn de kosten van het examen?

Het examen is eenmalig kosteloos als onderdeel van de opleiding PLP. Een herexamen kost € 400 vrij van btw, en bestaat uit het (opnieuw) volledig volgen van dag 6 van de opleiding met aansluitend het examen.

 

Wat zijn de kosten voor de inschrijving in het Register PLP?

Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden.

 

Wat zijn de jaarlijkse kosten om in het Register PLP ingeschreven te blijven?

Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden.

 

Geldt er een PE verplichting bij opname in het Register PLP?

Nee. We organiseren deze bijeenkomsten wel maar ze zijn zoals gezegd niet verplicht. Je kunt daardoor zelf kiezen hoe je verder in je professionaliteit wil investeren.

FAQ Private Life Planning

Heb je nog vragen? 

Neem contact met ons op, dan beantwoorden we jouw andere vragen ook!