De ander ‘lezen’

We zijn de hele dag met elkaar in gesprek en hebben daarbij een sterke focus op de gesproken woorden van de ander. Met deze woorden worden ‘feiten’ overgebracht. We zijn veel minder gericht op non-verbale uitingen. Hiermee wordt echter betekenis gegeven aan deze ‘feiten’. Met non-verbale taal worden ‘intenties en emoties’ overgebracht. Wat voelt de ander? Wat meent hij of zij daadwerkelijk? Het antwoord op deze vragen is het cement waarmee we ons met de ander kunnen verbinden. Iedereen ‘leest’ de non-verbale taal van de ander maar meestal slechts zeer oppervlakkig. We hebben dat ook niet structureel geleerd.

Anders gezegd: in de communicatie met de ander blijven we hangen aan de oppervlakte. Wil je de ander echt begrijpen dan is het van belang om zijn of haar drijfveren en waarden te leren kennen. Deze worden door de ander continu non-verbaal gecommuniceerd. Je moet ze alleen leren waarnemen en interpreteren.

Vraag jezelf eens af: let ik bij de ander tijdens een gesprek (effectief) op bijvoorbeeld?:

  • De lichaamshouding.
  • Stemtaal.
  • De ademhaling.
  • Fysiologische reacties (bijvoorbeeld blozen en transpireren).
  • De omgang met ruimte, afstand en territorium.
  • De omgang met aanraking.
  • Getoonde micro-expressies (kortstondige uitingen van emoties met name in het gezicht).
  • Getoonde non-verbale lekken (lichamelijke reacties op onderdrukte emotie en spanning).

Eerlijk

Non-verbale taal kan ‘eerlijk’ genoemd worden. De hersenen en het zenuwstelsel zijn niet of nauwelijks in staat om dit te onderdrukken. Om deze reden zijn non-verbale uitingen dan ook een zeer waardevolle bron van informatie.

Praktijktoepassing CFP

Professionele relatie

Naast het effectief kunnen waarnemen en interpreteren en zenden van non-verbale uitingen in het dagelijks leven heeft dit bovenal in de professionele relatie (met de klant en anderen) grote voordelen. Je leert de ander sneller en dieper te begrijpen wat helpt bij het vestigen en verdiepen van de relatie, inventarisatie bij financiële planning, coaching, counselling, onderhandeling, mediation, leugendetectie of het werven van personeel. Je ontwikkelt een stevige voorsprong in communicatie.

Heeft dit blog je interesse gewekt? Wil je eventueel investeren in je communicatiekracht met behoud van je authenticiteit, zonder trucjes en op basis van een gedegen wetenschappelijke onderbouwing?  Klik dan op de onderstaande link.

Non-Verbale Communicatie