Financial life planning heeft een grote toekomst

In veel onderzoeksresultaten en artikelen in de media die gaan over advisering in de financiële branche van de toekomst staat te lezen dat er voor ‘financial life planning’, zowel voor de klant als voor de adviseur, een grote toekomst is weggelegd. Waarom wordt dit gesteld? 

Onzekere tijden

We leven op dit moment in relatief onzekere tijden en zullen waarschijnlijk te maken krijgen met afnemende welvaart. Dit komt bijvoorbeeld door het ontstaan van een onzekere inkomenspositie door verlies aan werkgelegenheid door robotisering van werkzaamheden, vanwege ZZP-situaties en het hanteren van flexcontracten. Ook zorgen de economische gevolgen van globalisering voor een verschuiving van welvaart naar opkomende economieën. Een wankele huizenmarkt in combinatie met huizen die ‘onder water’ staan en verdampende pensioenen als gevolg van economisch beleid zijn ook niet echt goed voor het vertrouwen in de economie. Veel economen verwachten dan ook dat wij, en zeker toekomstige generaties het met (veel) minder zullen moeten doen.

Is dat dan een probleem? Het huidige welvaartsniveau ligt toch best hoog? Belangrijk is of we in de toekomst ‘genoeg’ hebben. Dat is natuurlijk afhankelijk van het welvaartsniveau dat je nastreeft. Maar wie heeft daar echt een gedetailleerd beeld van? Als je ‘financiële rust’ nastreeft dan wordt het dus belangrijk om niet alleen mee te gaan in de waan van de dag, maar vooral je doelen helder te krijgen (en te houden) en te gieten in de vorm van een ‘levensplan’.

Financial Life Planning geeft rust

De toegevoegde waarde van financial life planning

Wordt het niet tijd om primair te gaan voor het nastreven van ‘welzijn’ (geluk), in plaats van ‘welvaart’ (bezit)? Het één hoeft het ander natuurlijk niet uit te sluiten. Wetenschappelijk onderzoek heeft tenslotte uitgewezen dat geld gelukkig maakt. Daarbij is het niet sec het hebben van geld wat gelukkig maakt maar juist wat je ermee kan doen. Dan is het weer belangrijk wat je doelen zijn en waarvan je gelukkig wordt. Geld is maar gereedschap. Wat ga je bouwen? Besef dat de meest waardevolle zaken in het leven, zoals bijvoorbeeld gelukservaring, gezondheid en liefde, niet te koop zijn. Ze zouden wat mij betreft echter wel de kern moeten vormen van ieders levensplan.

Wat regelmatig onderbelicht blijft in financiële advisering is de noodzaak om een ‘volwassen relatie’ met ‘geld’ te ontwikkelen. Hierbij laat je je niet langer leiden door primaire (in ieder mens aanwezige) emoties als ‘hebzucht en angst’, net zomin als door onbewuste patronen in je omgang met geld. Deze heb je in je jeugd overgenomen van ouders of ouderfiguren. Misschien verzet je je wel onbewust tegen deze patronen. Helpen deze patronen je of hinderen ze je juist bij het nastreven van je doelen?

Dit alles komt bij elkaar met ‘financial life planning’. Het is het (niet-cijfermatige) proces waarbij je samen met je klant op zoek gaat naar zijn dieper liggende drijfveren en

 waarden en deze giet in ‘levensdoelen’ op de kortere en langere termijn. Dit zijn de doelen waarvan het nastreven of bereiken ervan leidt tot een hogere ‘kwaliteit van leven’. Ondertussen wordt de klant begeleid in een proces naar ‘financiële volwassenheid’. Deze heeft daarbij in emotionele zin grip op zijn geld in plaats van andersom en voelt daardoor vrijheid.

De uitkomst van het financial life planningproces is vervolgens het startpunt voor een financieel plan. Beide vullen elkaar dus aan. Tijdens de uitvoering van het totale plan vinden er natuurlijk regelmatig controles plaats of de klant nog op koers ligt of dat deze het plan wil aanscherpen.

Niet mogelijk om te robotiseren

Het proces dat hier wordt omschreven leunt zwaar op professioneel gedrag, communicatieve vaardigheden en creativiteit. Dit zijn competenties die niet te automatiseren zijn (in tegenstelling tot de productie van een financieel plan). Hierom biedt financial life planning de mogelijkheid voor jou als adviseur om ook in de toekomst in een sterk gerobotiseerde adviesomgeving ‘persoonlijke toegevoegde waarde’ te creëren.

Onduidelijkheden

Tijdens mijn werkzaamheden geef ik regelmatig uitleg over wat financial life planning inhoud. Vaak worden dan de volgende opmerkingen gemaakt of vragen gesteld:

‘Ja maar dat doe ik allemaal al…’.

Dat kan zeker zo zijn. Besef echter wel dat de kerncompetenties van de life planner qua niveau en inhoud liggen op het vlak van de professionele coach, counseller en mediatior. Als je in de toekomst van het goedkopere robotadvies toegevoegde waarde wilt bieden dan zul je de hogere kosten die het persoonlijke contact met zich meebrengen waar moeten maken.

‘Werk je dan met een gestandaardiseerde werkwijze, bijvoorbeeld een vragenlijst..?’.

Mijn ervaring is dat je prima uit kan gaan van een gestandaardiseerde werkwijze maar dat het juist van belang is dat je in steeds wisselende situaties met wisselende emoties in kan spelen op de behoeften van de klant en dat je diverse rollen kunt bekleden (adviseur, relatiebeheerder, coach, counseller, mediator). Vanwege jouw eigen life planning is het voor mij logisch dat je een eigen stijl (verder) leert ontwikkelen die aansluit bij jouw authenticiteit.

‘Als een klant besluit om zijn hele leven om te gooien, is dat niet egocentrisch en wat als dat fout gaat..?’.

Het volledig omgooien van iemands leven is bij financial life planning nooit een doel op zich. Het gaat er juist om om met (kleine) stapjes doelen te bereiken. Er is immers sprake van een leerproces en er wordt rekening gehouden met de reële mogelijkheden en verantwoordelijkheden die een klant heeft. Bovendien is het de bedoeling dat de klant ook plezier beleeft in zijn reis naar het doel.

‘ Is financial life planning alleen geschikt voor rijke klanten..?’.

Zeker niet, als iemand weinig vermogen heeft of door omstandigheden ‘klem zit’ heeft de financial life planner een klankbordfunctie, zorgt voor overzicht en leidt de zoektocht naar financiële rust.

‘ Is financial life planning niet erg zweverig? Er wordt regelmatig gesproken over wensen, dromen, onbewuste patronen…’.

Dat ligt eraan. Zelf hanteer ik een stijl in onze opleiding Private Life Planning waarbij met beide benen op de grond wordt gebleven. Ook al gaat het om de dromen van de klant, deze worden juist omgezet in een planmatige aanpak om doelen te realiseren.

Toekomst voor Financial Life Planning

Vanwege de toegevoegde waarde voor de klant én de adviseur, omdat dit leuk en betekenisvol werk is en omdat robotisering nagenoeg niet mogelijk is, voorzie ook ik een grote toekomst voor financial life planning.