De FFP kiest voor 2020-2021 voor dezelfde systematiek voor het behalen van PE punten als in de periode 2018-2019. Er zijn een tweetal categoriën waar FFP gecertificeerden punten voor moeten behalen.

De ene categorie is Praktijktoepassing (PT), hiervoor moeten 12 punten behaald worden per twee jaar.

De andere categorie is Kennis & Actualiteit (K&A), hiervoor moeten FFP gecertificeerden per jaar 14 PE punten behalen, waarvan maximaal 6 punten per jaar met extern klassikaal onderwijs.

Praktijktoepassing PT

Tijdens de PE Praktijktoepassing (PT) staat ‘competentiegericht trainen’ centraal. Je traint daarbij onder begeleiding van zeer ervaren docenten gelijktijdig de inzet van vakinhoud, het aannemen van een professionele houding en het hanteren van effectieve adviesvaardigheden. Dit wordt onder andere vormgegeven door vakinhoudelijke presentaties (actualiteiten) te combineren met praktijkgerichte casuïstiek die hierop aansluit.

We werken in kleine groepen (maximaal 12 deelnemers) aan een uitdagend programma en in een positieve en ontspannen sfeer. De inhoud van de casuïstiek strekt zich uit over de volle breedte van financiële planning. We hanteren een diversiteit aan werkvormen zoals vakinhoudelijke presentaties, klantgesprekken, demonstraties, groepsopdrachten, intervisie enzovoorts. Ook behaal je alle PE SEH (A en B) punten voor 2021 (en tot 31 maart 2021 kunnen de SEH punten nog voor 2020 tellen).

Deze opleiding is zowel via open inschrijving als incompany mogelijk en wordt klassikaal en online verzorgd.

Omdat de opleiding PT zeer praktisch is ingestoken kun je het getrainde direct inzetten in de praktijk!

PE FFP 20202021

Kennis & Actualiteit K&A

De bijeenkomsten voor Kennis en Actualiteit (K&A) voor de PE FFP in 2021 gaat over adviseren in een veranderende wereld. Diverse actualiteiten komen aan bod zodat je als financieel planner op hoog niveau en vanuit de praktijk wordt bijgepraat.

De opleiding Veranderende Wereld
Het turbulente jaar 2020 heeft ook de nodige impact op financiële advisering. We gaan in op de gevolgen van diverse uitstelregelingen (zoals de betaalpauze voor hypotheken en de uitstelregelingen voor ondernemers). De (on)mogelijkheden van de wijzigingen in de overdrachtsbelasting komen aan bod.  Ook besteden we aandacht aan de groter wordende groep ouderen die overwaarde uit hun woning willen opnemen. Wat zijn de aandachtspunten, mogelijkheden en risico’s hiervan?

Deze bijeenkomst geeft recht op 6 PE K&A punten voor de FFP. Hiermee kun je voldoen aan dat deel van de eisen die de FFP stelt voor K&A in 2021. De opleiding geeft ook recht op 6 SEH A punten.

Deze opleiding is zowel via open inschrijving als incompany mogelijk en wordt klassikaal en online verzorgd.

Mogelijk in 2021!
We bieden de mogelijkheid om in kleine groepen  de casuïstiek van jouw eigen klanten op inhoud te bespreken. Totaal maatwerk gericht op de behoefte van de financiële planner zelf! Afhankelijk van de duur van de bijeenkomst geeft dit recht op 1 tot maximaal 6 PE FFP K&A punten. Heb je interesse, neem dan contact met ons op.

Praktische informatie Opleiding
Prijs opleiding PE FFP PraktijktoepassingKosten € 632 vrij van btw
plus
afdracht aan FFP: € 97 excl. btw
Aantal deelnemersMinimaal 8, maximaal 12
Lestijden09:15 tot 16:45
Duur van de opleiding2 lesdagen van elk 2 dagdelen
PE puntenFFP: 12 PT
SEH: 6 A en 6 B
RB: 12 niet-fiscaal
.
Prijs opleiding PE FFP Kennis & Actualiteit€ 325 vrij van btw
Aantal deelnemersMinimaal 12, maximaal 20
Lestijden09:30 tot 16:30
Duur van de opleiding 2 dagdelen van 3 effectieve uren

PE punten FFP: 6 K&A
SEH: 6 A punten
RB: 6 punten fiscaal

Inschrijven
Hieronder kun je je inschrijven via de website, inschrijven kan ook met dit inschrijfformulier.

Voor meer informatie, bekijk ook ons overzicht van frequently asked questions FAQ!

Inschrijven PE FFP 2020-2021 Veegregeling

6 + 1 = ?