Gecertificeerd Financieel Planners (CFP) moeten voldaan aan een PE verplichting. Er zijn een tweetal categoriën waar CFP gecertificeerden planners PE punten voor moeten behalen.

De ene categorie is Praktijktoepassing (PT), hiervoor moeten 12 punten behaald worden per twee jaar, te weten 2022 en 2023.

De andere categorie is Kennis & Actualiteit (K&A), hiervoor moeten CFP gecertificeerden per jaar 14 PE punten behalen, waarvan maximaal 6 punten per jaar met extern klassikaal onderwijs.

Praktijktoepassing PT

Tijdens de PE Praktijktoepassing (PT) staat ‘competentiegericht trainen’ centraal. Je traint daarbij onder begeleiding van zeer ervaren docenten gelijktijdig de inzet van vakinhoud, het aannemen van een professionele houding en het hanteren van effectieve adviesvaardigheden. Dit wordt onder andere vormgegeven door vakinhoudelijke presentaties (actualiteiten) te combineren met praktijkgerichte casuïstiek die hierop aansluit.

We werken in kleine groepen (maximaal 12 deelnemers) aan een uitdagend programma en in een positieve en ontspannen sfeer. De inhoud van de casuïstiek strekt zich uit over de volle breedte van financiële planning (onder andere de wijzigingen in de eigen woning regeling, de bedrijfsopvolgingsregeling, actualiteiten over pensioenen, echtscheidingen en ondernemersfacitliteiten. We hanteren een diversiteit aan werkvormen zoals vakinhoudelijke presentaties, klantgesprekken, demonstraties, groepsopdrachten, intervisie enzovoorts. Ook behaal je alle PE SEH (A en B) punten voor 2023.

Deze opleiding is zowel via open inschrijving als incompany mogelijk en wordt klassikaal en online verzorgd.

Omdat de opleiding PT zeer praktisch is ingestoken kan je het getrainde direct inzetten in de praktijk!

Praktijktoepassing CFP

Kennis & Actualiteit K&A

De bijeenkomsten voor Kennis en Actualiteit (K&A) voor de PE CFP in 2023 gaat over betaalbaarheid en haalbaarheid van financieringen. Diverse actualiteiten komen aan bod zodat je als financieel planner op hoog niveau en vanuit de praktijk wordt bijgepraat.

De opleiding Betaalbaarheid en Haalbaarheid
Het jaar 2023 is, net als de voorgaande jaren, een turbulent jaar. Na de impact van de coronamaatregelen, de lockdowns en de ontwikkelingen op woningmarkt heeft de hoge inflatie en de energiecrisis een stevige impact op de samenleving.  Op deze dag gaan we onder andere in op de impact van inflatie op financieringen, het netto besteedbaar inkomen (vs het consumptief besteedbaar inkomen) en op welke wijze je klanten kan begeleiden om inzicht in hun financiële huishouding te geven, de Wet belastingplan 2023 en het Belastingplan 2024 (vanaf de derde dinsdag in september) en we bespreken de ontwikkelingen van de economie en de woningmarkt. Wat zijn de aandachtspunten, mogelijkheden en risico’s van al deze actuele onderwerpen?

Deze bijeenkomst geeft recht op 6 PE K&A punten voor de CFP. Hiermee behaal je 6 PE punten van de 14 verplichte PE punten voor K&A in 2023. De opleiding geeft ook recht op 6 SEH A punten.

Deze opleiding is zowel via open inschrijving als incompany worden gevolgd en wordt (naar keuze) klassikaal en online verzorgd.

Mogelijk in 2023!
We bieden de mogelijkheid om in kleine groepen de casuïstiek van jouw eigen klanten op inhoud te bespreken. Totaal maatwerk gericht op de behoefte van de financiële planner zelf! Afhankelijk van de duur van de bijeenkomst geeft dit recht op 1 tot maximaal 6 PE CFP K&A punten. Heb je interesse, neem dan contact met ons op.

Praktische informatie Opleiding
Prijs opleiding PE FFP PraktijktoepassingKosten € 789 vrij van btw
(inclusief
afdracht aan FFP: € 97 excl. btw)
Aantal deelnemersMinimaal 8, maximaal 12
Lestijden09:15 tot 16:45
Duur van de opleiding2 lesdagen van elk 2 dagdelen
Studieduur inclusief lesuren14 uren
PE puntenFFP: 12 PT
SEH: 6 A en 6 B
RB: 6 fiscaal en 6 niet-fiscaal
.
Prijs opleiding PE FFP Kennis & Actualiteit€ 340 vrij van btw
Aantal deelnemersMinimaal 12, maximaal 20
Lestijden09:30 tot 16:30
Duur van de opleiding 2 dagdelen van 3 effectieve uren

Studieduur inclusief lesuren7 uren
PE punten FFP: 6 K&A
SEH: 6 A punten
RB: in aanvraag

Inschrijven
Hieronder kun je je inschrijven via de website, inschrijven kan ook met dit inschrijfformulier.

Voor meer informatie, bekijk ook ons overzicht van frequently asked questions FAQ!

Inschrijven PE CFP 2022-2023

2 + 5 = ?